DIOR HOMME BLACKTIE254FS - Mắt Kính Dior Chính Hãng hiện đại cá tính và đẳng cấp (2/20/2019 11:11:59 PM)

DIOR HOMME BLACKTIE254FS - Mắt Kính Dior Chính Hãng hiện đại cá tính và đẳng cấp

Mắt Kính Dior Chính Hãng

DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 9N7 0T: Tròng màu xám, chất liệu tròng bằng Nylon. Gọng màu xanh dương đen, chất liệu gọng bằng Acetate.

Mắt kính DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 9N7 0T

Mắt kính DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 9N7 0T

DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 581 2K: Tròng màu xám, chất liệu tròng bằng Nylon. Gọng màu đồi mồi, chất liệu gọng bằng Acetate.

Mắt kính DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 9N7 0T

Mắt kính DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 9N7 0T

DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 807 2K: Tròng màu xám, chất liệu tròng bằng Nylon. Gọng màu đen, chất liệu gọng bằng Acetate.

Mắt Kính DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 807 2K

Mắt Kính DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 807 2K

DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 MNG C8: Tròng màu xám, chất liệu tròng bằng Nylon. Gọng tinh thể màu đen, chất liệu gọng bằng Acetate.

Mắt kính DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 MNG C8

Mắt kính DIOR HOMME BLACKTIE254FS 66 MNG C8

DIOR HOMME BLACKTIE255S 51 807 QT: Tròng màu xanh lá, chất liệu tròng bằng Nylon. Gọng màu đen, chất liệu gọng bằng Acetate.

Mắt Kính DIOR HOMME BLACKTIE255S 51 807 QT

Mắt Kính DIOR HOMME BLACKTIE255S 51 807 QT

DIOR HOMME BLACKTIE255S 51 900 DC: Tròng màu xám, chất liệu tròng bằng Nylon. Gọng màu bạc, chất liệu gọng bằng Acetate.

Mắt kính DIOR HOMME BLACKTIE255S 51 900 DC

Mắt kính DIOR HOMME BLACKTIE255S 51 900 DC

DIOR HOMME DIOR0222S 99 6LB 2K: Tròng màu xám, gọng màu bạc, chất liệu gọng bằng kim loại, gọng không viền.

Mắt Kính DIOR HOMME DIOR0222S 99 6LB 2K

DIOR HOMME DIOR0222S 99 DOH 2A: Tròng màu xanh dương, gọng màu bạc, chất liệu gọng bằng kim loại, gọng không viền.

Mắt kính DIOR HOMME DIOR0222S 99 DOH 2A

DIOR DIORADDICT2 59 807 O7: Tròng màu xanh lá, gọng màu đen, chất liệu gọng bằng Acetate, giới tính nữ.

Mắt kính DIOR DIORADDICT2 59 807 O7

DIOR DIORADDICT2 59 JBW 86: Tròng màu nâu, gọng màu đồi mồi, chất liệu gọng bằng Acetate, giới tính nữ.

Mắt kính DIOR DIORADDICT2 59 JBW 86

DIOR DIORADDICT2 59 P65 A9: Tròng màu xanh dương, gọng màu đồi mồi, chất liệu gọng bằng Acetate, giới tính nữ.

Mắt kính DIOR DIORADDICT2 59 P65 A9

Đang cập nhật …